เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้รับเกียรติจาก บริษัท ซิงตั๊ก กรุ๊ป กำจัด เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ม.เกษตร กำแพงแสน พร้อมคณะชาวจีน ที่สนใจในธุรกิจข้าวไรซ์เบอร์รี่

 

โดย ดร.อภิชาติ  วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ม.เกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะศึกษา   ดูงานพร้อมด้วย การเข้าชมโรงสีข้าว และแปลงนาข้าวไรซ์เบอร์รี่ ของศูนย์ฯ รวมทั้งบอกถึงคุณค่าทางอาหารของข้าวไรซ์เบอร์รี่  และการเจริญทางด้านธุรกิจ เพราะในขณะนี้ มีผู้ที่ให้ความสนใจในการรักษาสุขภาพมากขึ้น

 

ข้าวไรซ์เบอร์รี่สามารถนำมาแปรรูป เป็นอาหารได้หลายประเภท อาทิ ของหวาน ขนมอบกรอบ น้ำข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อสุขภาพ  รวมถึงคุณค่าทางอาหารที่มากกว่าข้าวปกติทั่วไป ทั้งนี้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ม.เกษตร กำแพงแสน ยังพร้อมให้ความรู้ และส่งเสริม ตังแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย

 

    

           

Share