เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวประสบความสำเร็จในการยื่นคัดค้าน การจดเครื่องหมายการค้า Riceberry โดย Jasberry Company Limited ที่ได้ยื่นจดเครื่องหมายการค้า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ในสหภาพยุโรป ครอบคลุมทั้ง 28 ประเทศ ข้าวไรซ์เบอร์รี่(Riceberry) เป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นและได้รับการจดเป็นเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย(ตามภาพด้านล่าง) ในนาม มหาวิทยาเกษตรศาสตร์(ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว) เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าในการผลิตข้าวโภชนาการสูงสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

เนื่องจากกฏหมายลิขสิทธิ์ของไทยไม่สามารถครอบคลุมในต่างประเทศได้จึงทำให้เราเสียลิขสิทธิ์ชื่อ Riceberry ในประเทศจีนไปแล้ว และเหตุการณ์ซ้ำที่กำลังจะเกิดขึ้นอีก 28 ประเทศในสหภาพยุโรปที่เป็นตลาดข้าวอินทรีย์ของไทยที่ใหญ่ที่สุดและจะมีมูลค่าเป็น 1,000 ล้านบาท ใน 5 ปีข้างหน้า  หาก Jasberry Company Limited ประสบความสำเร็จในจดเครื่องหมายการค้าชื่อ  Riceberry ในสหภาพยุโรปจะทำให้ผู้ประกอบการไทยและเกษตกรที่ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่รายอื่น ๆ  จะไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้า Riceberry ในตลาดสหภาพยุโรปได้

 

โดยเครื่องหมายการค้าที่ถูก Jasberry Company Limited ยื่นจดไว้ที่ EUIPO (European Union Intellectual Property Office) ตอนนี้ได้ถูกถอดถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

https://tmdb.eu/trademark/EU015040661-riceberry.html

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Share