• International Workshop on Climate-Ready Crops

  6 – 8 December 2017
  Auditorium, Thailand Science Park Convention Center, Pathum Thani, Thailand

  More info
 • Climate ready rice

  Changing climactic conditions such as drought and heat stress are a major threat to rice crops, incomes and food security in South East Asia.

  More info
 • Plant Phenomics Center

  ห้องปฏิบัติการด้านสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงพืชอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

  More info
 • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

  จากงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง สู่ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

  อ่านต่อ
prev next


ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ดำเนินงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ศึกษาวิจัยจีโน้มข้าวทางด้านโครงสร้างของยีนและบทบาทหน้าที่รวมทั้งระบบการทำงานของยีน นำองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านจีโนมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีด้านโมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือกและจำแนกสายพันธุ์ข้าว พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในงานวิจัยด้านจีโนม ชีวสารสนเทศ และการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ อันนำไปสู่การผลิตข้าวที่ยั่งยืนของประเทศ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก การสร้างพันธ์ข้าวให้มีคุณลักษณะที่ดีเลิศทั้งในทางปริมาณและคุณภาพ

ศูนย์ฯ ยังเป็นหน่วยปฏิบัติการฯ ศึกษาการวางตำแหน่งยีนของลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจ จำนวน 16 ลักษณะ โดยการใช้วิธีการวางตำแหน่งยีนที่ซ้อนเลื่อมกันอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ.. 

ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์ แนะนำของเรา 


น้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

 

ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

 

น้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

 

ข้าวแจสเบอร์รี่

คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ jasberry Riceberry

 

          จากการร้องเรียนของผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์สินค้าชื่อ ข้าวแจสเบอร์รี่ คือข้าวพันธุ์อะไร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวได้สุ่มเก็บตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องสีดำจำนวนหนึ่ง ที่วางจำหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้าในปัจจุบัน เพื่อส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวไทยเพื่อการส่งออก ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดำเนินการทดสอบ ลักษณะกายภาพและดีเอ็นเอของตัวอย่างทั้งหมด  ผลการทดสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์สินค้าชื่อ ข้าวกล้องแจสเบอร์รี่อินทรีย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นข้าวกล้องสีดำ ร้อยละ 96 ของเมล็ดที่สุ่มตรวจ มีสารพันธุกรรมทุกตำแหน่งดีเอ็นเอเครื่องหมายที่ทำการตรวจสอบ ตรงกับข้าวไรซ์เบอร์รี่  ในขณะที่ ผลิตภัณฑ์สินค้าชื่อ แจสเบอร์รี่ผสมข้าวกล้องหอมมะลิ อินทรีย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเมล็ดข้าวกล้องสีดำและสีขาวผสมกันอยู่อย่างละครึ่ง เมื่อสุ่มตรวจดีเอ็นเอเฉพาะเมล็ดข้าวกล้องสีดำ ก็พบว่าร้อยละ 98 ของเมล็ดที่สุ่มตรวจ มีสารพันธุกรรม ตรงกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ ทำให้สรุปได้ว่า ข้าวแจสเบอร์รี่ ที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันเป็นข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ม. เกษตรศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการพัฒนาพันธุ์ขึ้นมา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 และได้มีการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช (ภาพด้านล่าง)  

 

         การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ในสถานที่เหมาะสม สภาพภูมิอากาศเหมาะสมก็จะทำให้ข้าวมีเมล็ดสีเข้มและมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง 
        

 

 

 

 

แผนที่ตั้งศูนย์ฯ

Print

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

(ในวัน/เวลาราชการ)

© 2017 Rice Science Center & Rice gene Discovery
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140 โทร 034-355-192

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes