ข้าวแจสเบอร์รี่

คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ jasberry Riceberry

 

          จากการร้องเรียนของผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์สินค้าชื่อ ข้าวแจสเบอร์รี่ คือข้าวพันธุ์อะไร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวได้สุ่มเก็บตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องสีดำจำนวนหนึ่ง ที่วางจำหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้าในปัจจุบัน เพื่อส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวไทยเพื่อการส่งออก ม. เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดำเนินการทดสอบ ลักษณะกายภาพและดีเอ็นเอของตัวอย่างทั้งหมด  ผลการทดสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์สินค้าชื่อ ข้าวกล้องแจสเบอร์รี่อินทรีย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นข้าวกล้องสีดำ ร้อยละ 96 ของเมล็ดที่สุ่มตรวจ มีสารพันธุกรรมทุกตำแหน่งดีเอ็นเอเครื่องหมายที่ทำการตรวจสอบ ตรงกับข้าวไรซ์เบอร์รี่  ในขณะที่ ผลิตภัณฑ์สินค้าชื่อ แจสเบอร์รี่ผสมข้าวกล้องหอมมะลิ อินทรีย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเมล็ดข้าวกล้องสีดำและสีขาวผสมกันอยู่อย่างละครึ่ง เมื่อสุ่มตรวจดีเอ็นเอเฉพาะเมล็ดข้าวกล้องสีดำ ก็พบว่าร้อยละ 98 ของเมล็ดที่สุ่มตรวจ มีสารพันธุกรรม ตรงกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ ทำให้สรุปได้ว่า ข้าวแจสเบอร์รี่ ที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันเป็นข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ม. เกษตรศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการพัฒนาพันธุ์ขึ้นมา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 และได้มีการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช (ภาพด้านล่าง)  

 

         การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ในสถานที่เหมาะสม สภาพภูมิอากาศเหมาะสมก็จะทำให้ข้าวมีเมล็ดสีเข้มและมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง 
        

 

 

 

Share