• Climate ready rice

  Changing climactic conditions such as drought and heat stress are a major threat to rice crops, incomes and food security in South East Asia.

  More info
 • Plant Phenomics Center

  ห้องปฏิบัติการด้านสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงพืชอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

  More info
 • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

  จากงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง สู่ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

  อ่านต่อ
prev next


ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ดำเนินงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ศึกษาวิจัยจีโน้มข้าวทางด้านโครงสร้างของยีนและบทบาทหน้าที่รวมทั้งระบบการทำงานของยีน นำองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านจีโนมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีด้านโมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือกและจำแนกสายพันธุ์ข้าว พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในงานวิจัยด้านจีโนม ชีวสารสนเทศ และการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ อันนำไปสู่การผลิตข้าวที่ยั่งยืนของประเทศ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก การสร้างพันธ์ข้าวให้มีคุณลักษณะที่ดีเลิศทั้งในทางปริมาณและคุณภาพ

ศูนย์ฯ ยังเป็นหน่วยปฏิบัติการฯ ศึกษาการวางตำแหน่งยีนของลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจ จำนวน 16 ลักษณะ โดยการใช้วิธีการวางตำแหน่งยีนที่ซ้อนเลื่อมกันอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ.. 

ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์ แนะนำของเรา 


น้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

น้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

 

 

 

สินค้าทั้งหมด

 

 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าวยกย่องนักวิจัยไทยสร้างงานวิจัยเพื่อส่วนรวม

คว้ารางวัล ASEAN Science and Technology Awards 2557  ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก ให้แก่นักวิจัย 2 ท่าน ได้แก่ ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา นักวิจัยไบโอเทค ซึ่งได้รับรางวัล The ASEAN Meritorious Service Award (AMSA) ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ภูมิภาคอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดร. ณัฏฐพร พิมพะ นักวิจัยนาโนเทค ซึ่งเป็นผู้ชนะรางวัล ASEAN-US Science Prize for Women ดร. ธีรยุทธ มีความเชี่ยวชาญในด้านการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุพืช โดยเฉพาะการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้ Marker assisted selection ร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐานเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะตามต้องการและลดระยะเวลาในการการปรับปรุงพันธุ์ ได้ขยายความร่วมมือไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยเป็นผู้นำริเริ่มการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงให้มีความสามารถในการใช้ดีเอ็นเอเทคโนโลยีในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวของประเทศตนให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่อำนวย และต้านทานต่อ โรคและแมลงที่สำคัญ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบัณฑิตและโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ไทย เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรนานาชาติ เช่น Rockefeller Foundation และ Generation Challenge Programme (GCP) ปัจจุบัน ข้าวเมียนมาร์สายพันธุ์ MK-75 ที่มีคุณภาพเหมือนข้าวบาสมาติและต้านทานโรคขอบใบแห้ง ข้าวกัมพูชาทนแล้งสายพันธุ์CAR3 ที่มีคุณภาพหุงต้มดี ข้าวเหนียว สปป. ลาว สายพันธุ์ TDK1 ที่มีคุณภาพหุงต้มดี และ ต้านทานต่อโรค และ IR57514 ที่ทนน้ำท่วม ทนแล้ง และต้านทานโรคไหม้ได้มีการเผยแพร่และเริ่มปลูกกันอย่างกว้างขวางในแต่ละประเทศ

  

 

  

ที่มา : http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/3922-2014-09-05-09-16-03.html

 

แผนที่ตั้งศูนย์ฯ

Print

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

(ในวัน/เวลาราชการ)

© 2017 Rice Science Center & Rice gene Discovery
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140 โทร 034-355-192

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes