• Climate ready rice

  Changing climactic conditions such as drought and heat stress are a major threat to rice crops, incomes and food security in South East Asia.

  More info
 • Plant Phenomics Center

  ห้องปฏิบัติการด้านสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงพืชอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

  More info
 • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

  จากงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง สู่ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

  อ่านต่อ
prev next


ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ดำเนินงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ศึกษาวิจัยจีโน้มข้าวทางด้านโครงสร้างของยีนและบทบาทหน้าที่รวมทั้งระบบการทำงานของยีน นำองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านจีโนมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีด้านโมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือกและจำแนกสายพันธุ์ข้าว พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในงานวิจัยด้านจีโนม ชีวสารสนเทศ และการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ อันนำไปสู่การผลิตข้าวที่ยั่งยืนของประเทศ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก การสร้างพันธ์ข้าวให้มีคุณลักษณะที่ดีเลิศทั้งในทางปริมาณและคุณภาพ

ศูนย์ฯ ยังเป็นหน่วยปฏิบัติการฯ ศึกษาการวางตำแหน่งยีนของลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจ จำนวน 16 ลักษณะ โดยการใช้วิธีการวางตำแหน่งยีนที่ซ้อนเลื่อมกันอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ.. 

ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์ แนะนำของเรา 


น้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

น้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

 

 

 

สินค้าทั้งหมด

 

 

 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่ 12 ส.ค. 2557 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในพระดำริ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งเป็นมูลนิธิสำคัญที่มีภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเฝ้าระวังภัย การอพยพหลบภัย การยังชีพ การฟื้นฟูที่อยู่อาศัย และการฟื้นฟูอาชีพ ได้ร่วมกับเครือข่ายช่วยชาวนาผู้ประสบอุทกภัยให้ก้าวไกลด้วยการปลูกข้าว และภาคีเครือข่าย จัดงาน ’เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอร์รี่ ออร์แกนิก แฟร์“ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 8-12 ส.ค. 2557 ทั้งนี้ งานกิจกรรมงานนี้น่าสนใจมาก

 

นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญ-น่าสนใจ
โดยมี ’ไรซ์เบอร์รี่“ เป็นไฮไลต์โดดเด่น

“ไรซ์เบอร์รี่ (Rice Berry)” เป็นพันธุ์ข้าวที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง “ข้าวเจ้าหอมนิล” กับ “ข้าวขาวดอกมะลิ 105” จึงไม่เป็นสีดำ แต่มีลักษณะเป็น สีเหมือนลูกเบอร์รี่ (ลูกหม่อน) ที่สุกแล้ว การแพร่หลายของข้าวไรซ์เบอร์รี่นี้มีที่มาจากการที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มีโครงการหา พันธุ์พืชที่สามารถสร้างอนาคตให้ชาวนาผู้ประสบอุทกภัย และพบว่ามีพันธุ์ข้าวที่พัฒนาและขึ้นทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่โดยคนไทยพันธุ์หนึ่งที่ตรงตามจุดประสงค์โครงการ นั่นคือ “ข้าวไรซ์เบอร์รี่” ซึ่งปรับปรุงพันธุ์ขึ้นโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ยื่นจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตั้งแต่ปี 2550 จากนั้นก็มีการศึกษาการเพาะปลูก และส่งเสริมการเพาะปลูก

ข้าวไรซ์เบอร์รี่สามารถจะเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี สามารถต้านทานโรคไหม้ได้ดีมาก อีกทั้งยังเป็นพันธุ์ข้าวที่ทนทานต่อสภาพธาตุเหล็กเป็นพิษในดินได้ ซึ่งข้าวพันธุ์นี้มีลักษณะรูปร่างเมล็ดเรียวยาว เมื่อหุงสุกแล้วจะมีลักษณะเป็นสีม่วงเข้ม มีความนุ่มนวล ยืดหยุ่น รสชาติอมหวาน มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ การหุงก็สามารถปรับปริมาณการใส่น้ำได้ตามความชอบว่าชอบรับประทานข้าวแบบใด หรือจะทำเป็นข้าวต้มก็ได้ 

จาก ข้าว สำหรับหุงรับประทาน โดยมีคุณค่าโภชนาการสูง ปัจจุบัน...จากการส่งเสริมโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ข้าว ไรซ์เบอร์รี่ นี้ได้มีการ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หลากหลาย อาทิ ชา กาแฟ เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นขนมจีน ขนมครก ขนมปัง 

เบเกอรี่ คุกกี้ โดนัท ฯลฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะโดดเด่นอยู่ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอร์รี่ ออร์แกนิก แฟร์” ที่จัดระหว่างวันที่ 8-12 ส.ค.นี้

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอร์รี่ ออร์แกนิก แฟร์” แล้ว ก็ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ว่า... มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ซึ่งเป็นมูลนิธิที่มีภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรนั้น ในด้านการฟื้นฟูอาชีพ มูลนิธิฯ ได้มุ่งเน้น ฟื้นฟูอาชีพชาวนา โดยส่งเสริมให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ปลอดภัยอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกข้าวอินทรีย์ เปลี่ยนพันธุ์ข้าวที่ปลูก

มูลนิธิฯได้ส่งเสริมการปลูกข้าว “ไรซ์เบอร์รี่” ร่วมกับมหา วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้ “ก้าวไกลหลายมิติ” 

ปัจจุบัน ชาวนาก้าวไกลไปกับ ’ไรซ์เบอร์รี่ ออร์แกนิก“ ซึ่งจากช่วงเริ่มต้นที่มีชาวนาไม่กี่ครอบครัวปลูกกันไม่กี่ร้อยไร่ ต่อมาเพิ่มการปลูกเป็นพันไร่ และในปีนี้มีการปลูกเป็นหลักหมื่นไร่แล้ว 

ราคาขายข้าวไรซ์เบอร์รี่นั้น ดีขึ้นเรื่อย ๆ จากเดิมที่ราคาในรูปแบบของข้าวสารกิโลกรัมละไม่ถึงร้อยบาท ปัจจุบันก็เป็นกิโลกรัมละ 150 บาท เพราะ ได้มาตรฐาน “เกษตรอินทรีย์” แล้ว ทำให้คนไทยมากกว่า 4,000 ครอบครัว ซึ่งรวมสมาชิกในครอบครัวแล้วจะเป็น หมื่น ๆ คน มีอาชีพ-มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงมากขึ้น

และในอีกมิติ...คือการ ก้าวไกลไปกับการบริโภคข้าว ’ไรซ์เบอร์รี่ ออร์แกนิก“ ซึ่งเมนูข้าวไรซ์เบอร์รี่นั้นก้าวไกล อร่อยพร้อมสร้างสุขภาพ ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีรสชาติที่ดี มีกลิ่นหอม สีสวย และ เมื่อนำไปแปรรูปจะทำให้อาหาร ขนม ของหวาน เบเกอรี่ มีความอร่อยชวนรับประทานมากขึ้น และที่สำคัญคือ “สารสุขภาพ” ที่มีอยู่ในข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งสารสุขภาพที่มีทำให้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นอาหารสุขภาพ อย่างหลากหลาย

สำหรับสตรีมีครรภ์ เมนูข้าวไรซ์เบอร์รี่จะช่วยให้อร่อยพร้อมสร้างสุขภาพโดยจะช่วยให้ทารกสมบูรณ์ ลดโอกาสในการที่ทารกจะเกิดโรคปากแหว่งเพดานโหว่ และสำหรับผู้รักษ์สุขภาพทั่วไปก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระ ได้ธาตุเหล็ก วิตามิน ไฟเบอร์ ได้สุขภาพที่แข็งแรง ขณะที่การบริโภคก็ถือเป็นการได้ช่วยเหลือชาวนาด้วย 

ตลาดข้าว ’ไรซ์เบอร์รี่ ออร์แกนิก“ ก้าวไกลไปต่างประเทศ นี่ก็อีกมิติหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันข้าว “ไรซ์เบอร์รี่ ออร์แกนิก” ได้มีการส่งออกไปต่างประเทศแล้ว ซึ่งในมิตินี้ก็ช่วยให้ราคาข้าวไรซ์เบอร์รี่ดีมากขึ้นเรื่อย ๆ

ข้าว ’ไรซ์เบอร์รี่“...วันนี้ “ก้าวไกล” หลายมิติ “ไรซ์เบอร์รี่” ในวันนี้...’เป็นมากกว่าข้าว!!!“

 

ที่มา http://www.dailynews.co.th

 

แผนที่ตั้งศูนย์ฯ

Print

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

(ในวัน/เวลาราชการ)

© 2017 Rice Science Center & Rice gene Discovery
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140 โทร 034-355-192

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes