โครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ปี 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดงานพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมสืบสานประเพณี “ปลูกข้าววันแม่…เก็บเกี่ยววันพ่อ” ประจำปี 2562 ณ ทุ่งนาไพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 

พื้นที่ปลูก: 13.5 ไร่ 

พันธุ์ข้าว:  ไรซ์เบอร์รี่ 

 

 

 

รายละเอียดการดำเนินโครงการ

9 สิงหาคม 2562

โยนกล้าและปักดำ

วันแรกเริ่มดำนาโดยผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลากร โดยวิธีการปักดำ และโยนกล้า
13 สิงหาคม 2562

ซ่อมแซม

คนงามลงแปลงทำการซ่อมแซมบางจุด เพื่อให้ต้นข้าวมีความสม่ำเสมอทั่วทั้งแปลงนา

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม  034 355 192


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อ นำเสนอคอนเทนต์และได้รับการใช้งานเว็บไซต์ทีดี บนบริการข้อมูลข่าวสาร
ยินดีตอนรับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7 3 1 4 0
©2019 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes