ห้องปฏิบัติการด้านสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงพืชอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ( Plant Phenomics Center ) ประกอบด้วย Chlorophyll Fluorescence Units, Thermal Imaging Unit, RGB และ Hyperspectral Imaging Unit รองรับต้นพืชได้ทั้งหมด 350 ต้น ควบคุมด้วยระบบสายพานลำเลียง ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ การดน้ำต้นพืช ชั่งน้ำหนัก วัดความสูงต้นพืช เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม ค่าอุณหภูมิ ค่าแสงและค่าความชื้น  ต้นพืชสามารถเจริญโตได้แม้จะอยู่ในขั้นตอนการทดลอง ตั้งอยู่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

 
 

ข่าวอัพเดด

การป้องกันและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน

อัพเดดสถานะการ Covid-19

บทความงานวิจัย

เปิดแผนที่บน Google Map   

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี


© 2021 Rice Science Center ( KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS )
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
Free Joomla! templates by AgeThemesMain menu