ข้าวหอมชลสิทธิ์   Chonlasit Rice

ข้าวหอมทนทน้ำท่วมฉับพลัน 

หอมชลสิทธิ์เป็นลูกผสมของข้าวทนน้ำท่วมกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 หอมชลสิทธิ์ถูกคัดเลือกให้มีคุณสมบัติการหุงต้มแบบข้าวขาวดอกมะลิ เมล็ดข้าวมีกลิ่นหอม สามารถปลูกได้ทั้งปี และสามารถทนอยู่ใต้น้ำได้นานถึง 2 อาทิตย์ ดังนั้นจึงเหมาะกับพื้นที่นาภาคกลางที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ง่าย หอมชลสิทธิ์มีผลผลิตข้าวเปลือกในระดับ 900 – 1000 กก./ไร่

    

 

ลักษณะประจำสายพันธุ์


 • ความสูงประมาณ 
107 ซม.
 • พันธุ์ข้าวปลูกได้ทั้งปี
ไม่ไวแสง
 • อายุเก็บเกี่ยว
120 วัน
 • ข้าวเปลือกคล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
สีฟาง
 • จำนวนรวงต่อกอประมาณ(นาดำ)
15 รวง 
 • ความยาวรวงประมาณ
15 ซม.
 • เมล็ดข้าว ขนาดกว้าง 2.5  ยาว 10.9 หนา 2.0 มิลลิเมตร
 
 • ทนน้ำท่วมแบบฉับพลันในทุกระยะการเจริญเติบโต
 
 • ข้าวเจ้าหอม 
 
 • ลำต้น ใบสีเขียวยาวกว้างปานกลาง
 
 • ใบธงทำมุมกับคอรวง ทรงกอตั้งแบะเล็กน้อย
 

 

 

 

คุณสมบัติทางโภชนาการ


 • ปริมาณอะไมโลส                  
14-15%
 • ระดับค่าการสลายตัวในด่าง  
1.7% KOH
 • อุณหภูมิแป้งสุก   
74oC

 - 

  

 

 

 

 

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม  034 355 192


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อ นำเสนอคอนเทนต์และได้รับการใช้งานเว็บไซต์ทีดี บนบริการข้อมูลข่าวสาร
ยินดีตอนรับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7 3 1 4 0
©2019 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes