ขอเชิญผู้ที่ปลูกและสนใจปลูกข้าวไร์เบอร์รี่ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อใช้ในงานวิจัย

 

ฟอร์มสำรวจความต้องการและการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่

เพื่อศึกษาผลสำเร็จของการลงทุนด้านงานวิจัยของการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ซึ่งข้าวไรซ์เบอรี่ ได้รับเลือกในการศึกษานี้
โดยข้อมูลความต้องการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่
จะถูกนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์ถึงการยอมรับเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
และเป็นข้อมูลงประกอบการวางแผนเพื่อส่งเสริมการใช้พันธุ์ข้าวในอนาคตสามารถกรอกออนไลน์ที่ฟอร์มด้านล่างนี้ 


จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ คลิก

 

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี

ติดต่อเรา  โทร  (+66) 034 355 192
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7 3 1 4 0
facebook | ©2020Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Free Joomla! templates by AgeThemes


ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร (+66) 034 355 192   

FACEBOOK

 

Main menu