• ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Changing climactic conditions such as drought and heat stress are a major threat to rice crops, incomes and food security in South East Asia.

  More info
 • ห้องปฏิบัติการด้านสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงพืชอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

  More info
 • จากงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง สู่ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

  อ่านต่อ
 • ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี DNATEC

  อ่านต่อ

ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ


ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย

น้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

น้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

 

 

 

 

!!! ขยายเวลาการส่งผลงานจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 !!!

สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19


(National Genetics Conference 2015; NGC 2015)
ในหัวข้อเรื่อง "พันธุศาสตร์และจีโนมิกส์: จากการศึกษาระดับโมเลกุลสู่การประยุกต์"

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558
ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

 

เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์มหาวิทยาลัย แพทย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ครู นิสิต-นักศึกษา และผู้สนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน แลกเปลี่ยนความรู้วิชาการด้านพันธุศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ สร้างบรรยากาศทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

หนังสือขออนุมัติการเข้าร่วมประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลาและสามารถขอเบิกจ่ายได้


สาขาและหัวข้อการประชุม

 
สาขามนุษย์พันธุศาสตร์
- เวชพันธุศาสตร์
- อณูพันธุศาสตร์
- เซลล์พันธุศาสตร์
- นิติพันธุศาสตร์
- พันธุศาสตร์มะเร็ง
- พันธุศาสตร์การเจริญพันธุ์
สาขาพันธุศาสตร์เกษตร
- พันธุศาสตร์สัตว์บก
- พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ
- พันธุศาสตร์พืชสวนและไม้ป่า
- พันธุศาสตร์ข้าวและพืชไร่
สาขาพันธุศาสตร์พื้นฐาน
- พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
- พันธุศาสตร์แมลง และหนอนพยาธิ
- ชีวสารสนเทศ
- การเรียนการสอนทางด้านพันธุศาสตร์
 

 

ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือประกอบการประชุม (conference proceedings)

 

กำหนดการ
ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2558
ลงทะเบียนปกติ 1 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2558
ลงทะเบียนช้า 8 - 14 กรกฎาคม 2558
ลงทะเบียนหน้างาน 15 - 16 กรกฎาคม 2558
กำหนดส่งบทความ ภายใน 1 พฤษภาคม 2558
ขยายเวลาจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
การประชุม 15 - 17 กรกฎาคม 2558

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-202531 โทรสาร 043-202530
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว


ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ดำเนินงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ศึกษาวิจัยจีโน้มข้าวทางด้านโครงสร้างของยีนและบทบาทหน้าที่รวมทั้งระบบการทำงานของยีน นำองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านจีโนมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีด้านโมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือกและจำแนกสายพันธุ์ข้าว พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในงานวิจัยด้านจีโนม ชีวสารสนเทศ และการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ อันนำไปสู่การผลิตข้าวที่ยั่งยืนของประเทศ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก การสร้างพันธ์ข้าวให้มีคุณลักษณะที่ดีเลิศทั้งในทางปริมาณและ...อ่านต่อ

 

บทความองค์ความรู้

 แผนที่ตั้งศูนย์  [Google Map]


  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes