• ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Changing climactic conditions such as drought and heat stress are a major threat to rice crops, incomes and food security in South East Asia.

  More info
 • ห้องปฏิบัติการด้านสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงพืชอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

  More info
 • จากงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง สู่ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

  อ่านต่อ
 • ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี DNATEC

  อ่านต่อ

ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ


ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย

น้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

น้ำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

(รายละเอียดสินค้า คลิก)

 

 

 

 

 

ประกาศรับซื้อข้าวเปลือกไรซ์เบอร์รี่

          เนื่องด้วยในระยะนี้คือช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวข้าวไรซ์เบอร์รี่ของเกษตรกทั่วประเทศ ซึ่งมักมีคุณภาพดีตรงตามหลักการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรที่ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ นำเสนอขายข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว โดยมีมาตรฐานคุณภาพตามรายละเอียด ดังนี้

คุณภาพข้าว

 1. สีข้าวกล้อง อยู่ในเกณฑ์ สีม่วงเข้มจนถึงสีดำ
 2. ความชื้น ไม่เกิน 14 %
 3. กลิ่น ไม่เหม็นอับชื้น
 4. อายุการเก็บรักษา ข้าวใหม่ หรือ เก็บรักษาไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 5. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยนจนถึงใบรับรองเกษตรอินทรีย์

 

ติดต่อยื่นใบเสนอราคา

คุณสุมน ห้อยมาลา  โทร 085-1815363
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

         

 

ร่วมพัฒนาข้าวไรซ์เบอร์รี่ไทยให้ก้าวไกล เพื่อชาวนาไทย มีความสุขอย่างยั่งยืน

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว


ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ดำเนินงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ศึกษาวิจัยจีโน้มข้าวทางด้านโครงสร้างของยีนและบทบาทหน้าที่รวมทั้งระบบการทำงานของยีน นำองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้านจีโนมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีด้านโมเลกุลเครื่องหมายในการคัดเลือกและจำแนกสายพันธุ์ข้าว พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในงานวิจัยด้านจีโนม ชีวสารสนเทศ และการปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ อันนำไปสู่การผลิตข้าวที่ยั่งยืนของประเทศ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก การสร้างพันธ์ข้าวให้มีคุณลักษณะที่ดีเลิศทั้งในทางปริมาณและ...อ่านต่อ

 

บทความองค์ความรู้

 แผนที่ตั้งศูนย์  [Google Map]


  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes