จำหน่ายพันธุ์ - ข้าวไรซ์เบอร์รี่

 

 

 

เมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่
RICEBERRY SEED

 

฿ 1,500.00 

 

รายละเอียดสินค้า

ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม
ผ่านการขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว
เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ร้อยละ   98
อัตรการงอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ข้อแนะนำ
- ควรเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น ไม่ถูกแดดและมีอากาศถ่ายเท
- ไม่ควรเก็บไว้นานเกินจนเลยวันสิ้นอายุทำพันธุ์

จัดจำหน่ายโดย
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
 

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อ 
โทร 034-355-192 หรือ  คลิก..

 

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถาม(ออนไลน์)นี้เพื่อการศึกษาในงานวิจัย
คลิกเพือเข้ากรอกแบบสอบถาม หรือ กรอกแบบฟอร์มได้ที่ด้านล่าง 

  

 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

 

  

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes