นางสาวมณฑาทิพย์ ทองคุ้ม
Ms.Monthathip Thongkum ผู้ช่วยนักวิจัย / Researcher Assistant
Irrigated Rice Project/Dr. Theerayut Toojinda/Dr. Watchareewan Jamboonsri

 

 

E-mail 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone 
(+66)034-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

I am a research assistant specifically working on Irrigated Rice Project.  I graduated master degree in Agricultural Biology from Kasetsart University. I studied about genes cloning, genes expression, promoter analysis and transient gene expression in tobacco.  Education

  • M.S. in Agriculture (Agricultural Biotechnology), Kasetsart University, 2010
  • B.S. in Agriculture (Agricultural Biotechnology), Kasetsart University, 2004 

 


Non-scientific Interests

  • Cooking, Playing sport such as Tennis, Badminton, Jogging and Yoga. 

 

Thongkum, M., A. Bhunchoth, N. Warin, O. Chatchawankanphanich, O., and P. Burns. 2009. Cloning and expression of ethylene response sensor 1 (Den-ERS1) gene of dendrobium ‘pompadour’ flower during development and senescence. Thai J Agri Sci, 42, 227-36.


Thongkum, M., P. Burns, A. Bhunchoth, N. Warin, O. Chatchawankanphanich and W.G. van Doorn. 2014. Ethylene and pollination decrease transcript abundance of an ethylene receptor gene in Dendrobium petals. Journal of Plant Physiology. doi:10.1016/j.jplph.2014.12.008.

 

 

 

 

 

  

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes