นางสาวภักชนา หนูบ้านเกาะ
Ms. Phakchana Nubankoh  

ผู้ช่วยนักวิจัย / Research assistant
project of Identification of genes confers high Fe and toxic tolerance in rice

 

 

E-mail 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone 
(+66)034-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

My name is Phakchana Nubankoh. My nickname is IM. I was born on Thursday, 19th of April 1990. I live with my parents and brother in Nakhonpathom province. I obtained bachelor degree in Agriculture and major in Agricultural Biotechnology from Kasetsart University. My hobbies are reading book and surfing the internet. My favorite food is papaya salad. I am easy going. I can get along with anybody easily

 

I am working as research assistant at Rice Science Center.  My research is about the identification of genes conferring high Fe and toxic tolerance in rice. My work focuses on DNA extraction, PCR, PAGE method and field experiments.


Education

Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Field of study Agricultural Biotechnology from KASETSART university

 

 

 

 

 

 

  

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes