นายกิตติพงษ์  ระวิสะญา
Mr.Gidtipong   Ravisaya

 

ผู้ช่วยนักวิจัย / Researcher Assistant
Irrigated Rice Project/Dr. Theerayut Toojinda/Ms. Siriporn Korinsak

 

E-mail 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone 
(+66)034-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

My nickname is Tung. I was born on November 7, 1990. I obtained my high school diploma from Phrapatthom Witthayalai School in Nakhon Pathom and had my bachelor degree from Kasetsart University. My favorite food is papaya salad. I like playing basketball and watching online movies. Moreover, I am interested in growing plants like Cowslip creeper and lime. Education

B.S. in Agriculture (Agricultural Biotechnology), Kasetsart University (Kamphangsaen), 2014

 

Non-scientific Interests

Growing plants

 

 

 

 

  

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes