นางสาว วิจิตรา กองอินทร์
Ms.Wichita Kong-in
นักศึกษาปริญญาโทและผู้ช่วยนักวิจัย
Student and Research Assistant Student and Research Assistant/ Phenotypic characterization of drought avoidance and drought tolerance traits in selected KDML105 chromosome segment substitution lines (CSSL) harboring full QTL segment under greenhouse experiments/Dr. Theerayut Toojinda and Dr. Jonaliza L. Siangliw

 

E-mail 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phone 
(+66)034-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

My name is Wichita Kong-In. My nickname is Pang. I was born on September 25, 1990. I have a younger brother. I graduated from Kasetsart University and I am currently a graduate student in the same university.  I am working on rice root phenotyping of KDML105 chromosome segment substitution lines. I like to travel a lot. I like Somtum or papaya salad and Tomyun Kung. I like to eat grapes and orange too.

Education

B.S. in Agriculture (Agronomy), Kasetsart University (Kamphangsaen), 2013

 

Non-scientific Interests

D.I.Y/music

 

 

 

 

  

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes