นางสาวปัณฑริกา ชุ่มวงค์  
Ms.Pantharika Chumwong 

นักศึกษาปริญญาโทและผู้ช่วยนักวิจัย
Student/Research Assistant 

Identification of QTLs involved with brown planthopper resistance in Rathu Heenati
การสืบค้นหายีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าวพันธุ์ราตูฮีนาติ

 

E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone 
(+66)034-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

 

       My name is Pantharika Chumwong and my nickname is Som which means orange in Thai. I have only one younger brother and still studying in high school. My brother is staying with my mother in Nan, which is my hometown. My hobbies are listening to music, gardening, traveling and watching movie if I have free time. 

      After graduating from Kasetsart University with a B.S. in Agriculture, major in Agricultural Biotechnology in 2012, I became interested in rice breeding and went to practice conventional rice breeding. Currently, I am a research assistant at Rice Gene Discovery and works on molecular breeding with the use of marker assisted selection (MAS) for 1 year. I am interested in breeding rice with resistance to brown planthopper (BPH) in Thailand so I continue studying for my MS in Agronomy (Plant Breeding).

      หลังจบการศึกษาปริญญาตรี คณะเกษตรกำแพงแสน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ในภาคต้นปี พ.ศ.2555 มีความสนใจในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าว จึงได้ไปศึกษาการปรับปรุงพันธุ์ข้าวแบบดั้งเดิม ภายหลังเมื่ออยากทดลองใช้ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนมา จึงได้มาเป็นผู้ช่วยวิจัย ในห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ทำงานเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวแบบสมัยใหม่ โดยการคัดเลือกด้วยโมเลกุลเครื่องหมายดีเอ็นเอ เป็นเวลา 1 ปี ปัจจุบันสนใจการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในประเทศไทย และกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะเกษตรกำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา หมวดวิชาผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช


Education

  • B.S. in Agriculture (Agricultural Biotechnology), Kasetsart University, 2013

 

Non-scientific Interests

  • Travelling, reading books, listening to music, gardening, watching movies and TV series.
    ท่องเที่ยว,อ่านหนังสือ,ฟังเพลง,ปลูกต้นไม้ และดูหนัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes