นายนวดล ทาสีเพชร
Mr.Nawadon Tasiphet
นักศึกษาปริญญาโท/ผู้ช่วยวิจัย
Student/Research Assistant  

  

 

E-mail 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone
+66 (0)34-355193

Address

Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

 

My name is Nawadon Tasiphet and my nickname is Mick. I was born on August 13, 1990 and my zodiac sign is cancer. I graduated from Kasetsart University and currently a graduate student in the same university under the Entomology program. I am living now at Nakhon Pathom. I love traveling, listening to music, eating, watching movies and surfing the internet.

Education

  • B.S. in Agriculture(Entomology), Kasetsart University,2013

 

Non-scientific Interests

  • History, War, Religion, Language, Sports, Food, Movie, Music, Animal, Vehicle and Travelling