นายอาสาฬหะ พัทธธารา
Mr. Asarnha Pattanatara

นักศึกษปริญญาโทและผู้ช่วยนักวิจัย
M.S. student and Research assistant

 

นักศึกษาปริญญาโทและผู้ช่วยนักวิจัย/โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมการข้าวและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระยะที่ 2 /ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา

 

E-mail 

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phone

 • +66(0)34355-193 

 

Address 

 • Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
  No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

 

 

Molecular breeding

I am a M.S. student and research assistant  under the supervision of  Dr. Theerayut Toojinda.

“ผมเป็นนักศึกษาปริญญาโทและผู้ช่วยนักวิจัย ทำงานภายใต้โครงการการศึกษายีนที่คาดว่ามีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความทนเค็มบนโครโมโซมที่ 1 ในข้าว (Oryza Sativa L.)  ในความดูแลของ ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา

 

 

Education

 • M.S. (Plant Breeding) Kasetsart University, Thailand (Currently studying)

 • B.S. in Apply Biology, Rajaphat Nakhonpathom, 1999

 • High school, Srivichaivitaya school

 • Secondary school, Srivichaivitaya school

 • Primary school, Umnouyvit school

 

Non-scientific Interests

 • Soccer, traveling, reading

 

 

 

 

 

-

Asarnha Phatanathara, Sienglew M, Theerakulpisut P, Saisamai K, Sienglew J, Toojinda T, Vanavichit A.,2009. Common QTL sharing salinity tolerance under soil concrete and field screening conditions , pp 171. In Agricultural Biotechnology  International conference(ABIC). Bangkok, Thailand.

 

Asarnha Phatanathara, Toojinda T.,2012. Yield Performance of Drought Tolerance Rice Variety under Aerobic condition Association of the gene control drought and Adaptation under Aerobic condition., pp. 351. In Proceedings the 2nd International Rice for the Future. Bangkok, Thailand.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes