รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
Prof.Assoc.Dr.Apichart Vanavichit

Director (RSC&RGDU)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

 

 

E-mail 

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phone

 • +66(0)34355-193 

 

Address 

 • Rice Science Center(RSC), Rice Gene Discovery Unit (RGDU), Kasetsart University, Kamphaengsaen, 
  No1 Moo6. Kamphaengsaen, Nakhonpathom 73140, Thailand
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 

 

 

 

 

Education

 • B.Sc. in Agriculture (1978)        Kasetsart University,

 • M.Sc. in Plant breeding (1981)  Kasetsart University,

 •  PhD. in Crop Science (1989),    Oregon State University

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Vanavichit, A. and Yoshihashi, T. 2010. Molecular Aspects of Fragrance  and Aroma in Rice. Advances in Botanical Research. 56: 50-73.
 • Arikit, S., Yoshihashi T.,  Wanchana, S.,  Tran T. , Uyen, Nguyen T. T. Huong, Wongpornchai, S., and Vanavichit, A. 2010. Deficiency in the amino aldehyde dehydrogenase encoded by GmAMADH2, the homologue of rice Os2AP, enhances 2-acetyl-1-pyrroline biosynthesis in soybeans (Glycine max L.). Plant Biotechnology Journal. 9: 75–87.
 • Siangliw M., Toojinda T., Tragoonrung, S. and Vanavichit A. 2003. Thai Jasmine Rice
 • Carrying QTLch9 is Submergence Tolerance. Annals of Botany. 91: 255-261.
 • Kamolsukyunyong, W., Sukhaket, W., Ruanjaichon, V., Toojinda, T and Vanavichit, A. 2013. Single-feature polymorphism mapping of isogenic rice lines identifies the influence of terpene synthase on brown planthopper feeding preferences. Rice. 6:18.
 • Thongjuea S., Ruanjaichon V., Bruskiewich R., Vanavichit A. 2009. RiceGeneThresher: A   web-based application for mining genes underlying QTL in rice genome. Nucleic Acids Research.   (37): 996-1000
 • Leardkamolkarn V, Thongthep W, Suttiarporn P, Kongkachuichai R, Wongpornchai S, Vanavichit A. 2011. Chemopreventive properties of the bran extracted from a newly-developed Thai rice: The Riceberry. Food Chem. 125 (3): 978-985. Impact factor 3.334

 

Patent

The aromatic compound 2-acetyl-1-pyrroline-is the major potent flavor component of all aromatic rice. This present invention provides transgenic rice plants in which 2-acetyl-1-pyrroline is synthesize

Title: Transgenic rice plants with reduced expression of Os2AP and elevated levels of 2-acetyl-1-pyrroline

Inventor:Vanavichit; Apichart , Tragoonrung; Somvong (Pathumthani, TH), Toojinda;   Theerayut , Wanchana; Samart , Kamolsukyunyong; Wintai Co-Assignee:  National Science & Technology Development Agency and Kasetsart University

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes