ร่างกำหนดการประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ได้มีการประชุม ร่างกำหนดการประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล ครั้งที่ 3”
ณ ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
http://dna.kps.ku.ac.th/qualityrice/hr/index.php/blog-news/34-2015-04-07-02-55-15

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี


© 2021 Rice Science Center ( KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS )
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
Free Joomla! templates by AgeThemesMain menu