คณะจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558
คณะเกษตร กำแพงแสน นำคณะจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายในหัวข้อ "Rice Breeding in Thailand" ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว 

 

 

 

   

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี


© 2021 Rice Science Center ( KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS )
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
Free Joomla! templates by AgeThemesMain menu