สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ต้อนรับ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวจึงได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว และการแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ ให้แก่คณะสมาชิกองค์การบรหารส่วนตำบลหัวถนน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

 

 
   

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี


© 2021 Rice Science Center ( KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS )
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
Free Joomla! templates by AgeThemesMain menu