รับรางวัล Newton Prize ณ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย

 

22 พ.ย. 60 ภาพบรรยากาศรับรางวัล Newton Prize ณ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี มร. มาร์ค ฟิลด์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศอังกฤษ รับผิดชอบกิจการเอเชียแปซิฟิก และ มร.ไบรอัน เดวิดสัน เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเป็นผู้มอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรให้ แก่คณะวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอีกจำนวน 4 รางวัล สำหรับประเทศไทย ประจำปี 2560 ได้แก่คณะนักวิจัยไทยที่ดำเนินโครงการที่ได้รับหรือเคยได้รับทุนนิวตัน ซึ่งดำเนินงานยอดเยี่ยมในด้านการวิจัยและ/หรือนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสวัสดิภาพสังคมของประเทศที่ร่วมทุน

 

โดย รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว รับรางวัลรองชนะเลิศ ผลงานวิจัยพันธุ์ข้าวที่ทนกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Ready Rice: Optimising Transpiration to Protect Rice Yields Under Abiotic Stresses) โดยหัวหน้าคณะทำงานประกอบด้วย Prof. Julie Gray, Department of Molecular Biology and Biotechnology, University of Sheffield และ รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และผู้เชี่ยวชาญ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.

#NewtonPrize #NewtonFund #UniversityofSheffield#KasetsartUniversity

 

 

 

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี


© 2021 Rice Science Center ( KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS )
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
Free Joomla! templates by AgeThemesMain menu