International Conference of Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018)

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference of Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018) ระหว่างวันที่ 26–28 เมษายน 2561 ณ โรงแรม วินด์เซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ในการนี้จึงขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Website : ANRES 2018 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทร. 0-2579-5548

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม www.anresconference2018.org

 


 

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม  034 355 192


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อ นำเสนอคอนเทนต์และได้รับการใช้งานเว็บไซต์ทีดี บนบริการข้อมูลข่าวสาร
ยินดีตอนรับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7 3 1 4 0
©2019 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes