สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference of Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018) ระหว่างวันที่ 26–28 เมษายน 2561 ณ โรงแรม วินด์เซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ในการนี้จึงขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Website : ANRES 2018 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทร. 0-2579-5548

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม www.anresconference2018.org

 


 

 

© 2017 Rice Science Center & Rice gene Discovery
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140 โทร 034-355-192

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes