มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 Thailand Research Expo 2014

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)”  วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน 

เมื่อวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวได้เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยต่างๆ โดยเฉพาะข้าวโภชนการ ผลิตภัณฑ์ต่างๆของธัญโอสถ ที่ใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ในการแปรรูปต่างๆ มีผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องสินเหล็ก, ข้าวเม่าไรซ์เบอร์รี่, น้ำมันรำข้าว, รำข้าวเมล็ด(ลูกกลอน), ซูซิข้าวไรซ์เบอร์รี่, น้ำไรซเบอร์รี่ สลัดจากน้ำมันรำข้าว โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใช้ข้าวจาก โครงการผลิตข้าวอินทรีย์จากเกษตรกรโดยตรง เรายังคงมุ่งมั่น พัฒนางานวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าโภชนาการ ความหอม ผลผลิต ความทนทานต่อโรคแมลง ต่อไป 

  

 

    

    

 

 

คลิก > ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ 

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี


© 2021 Rice Science Center ( KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS )
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
Free Joomla! templates by AgeThemesMain menu