ประกาศ รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

 

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน

 


 

 

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป       1 ตำแหน่ง 

วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี

เอกสาร ดาวน์โหลด

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย  1 ตำแหน่ง  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท    เอกสาร ดาวน์โหลด

 

 

 

 

สมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ชั้น 2

ตั้งแต่ วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30–15.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

 

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes