ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

 

1. นางสาวดามิสา          สัจจาศีส
2. นางสาวอภิชญา         ตันวานิชกุล
3. นายธรรมวัช             แสงงาม
4. นางสาวกัญญกาญจน์  พูนศิริ

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    
1. นาย สมพงษ์ บัวศรี

 

 

การสอบสัมภาษณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ.ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 

 

หมายเหตุ: ขอให้ผู้ทีเข้ารับการสอบคัดเลือกเตรียมเอกสารแฟ้มสะสมงาน ประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องที่เคยทำมาด้วย

 

 

 

รายละเอียดเอกสารประกาศด้านล่าง หรือ ดาวน์โหลด

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 Rice Science Center & Rice gene Discovery
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140 โทร 034-355-192

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes