ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกสัมภาษณ์

 

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

 

1. นางสาวดามิสา          สัจจาศีส
2. นางสาวอภิชญา         ตันวานิชกุล
3. นายธรรมวัช             แสงงาม
4. นางสาวกัญญกาญจน์  พูนศิริ

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    
1. นาย สมพงษ์ บัวศรี

 

 

การสอบสัมภาษณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ.ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 

 

หมายเหตุ: ขอให้ผู้ทีเข้ารับการสอบคัดเลือกเตรียมเอกสารแฟ้มสะสมงาน ประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องที่เคยทำมาด้วย

 

 

 

รายละเอียดเอกสารประกาศด้านล่าง หรือ ดาวน์โหลด

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes