รับสมัครพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง

 
 
ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี  -  รับสมัครพนักงานคอมพิวเตอร์

 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2558

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุ ไม่เกิน 35 ปี เพศชาย

2. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์

3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา Unix, Linux และดูแล sever

4. มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานด้านเว็บแอพลิเคชั่น ด้วย PHP, JavaScript, HTML, CSS, AJAX และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5. มีความสามารถและประสบการณ์ในการออกแบบฐานข้อมูล แบบ Relational database เช่น MySQL, MS SQL Server, MS Access โดยทำงานร่วมกับเว็บแอพลิเคชั่นได้

6. มีความสามารถในการดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ LAN และ Wireless

7. มีความรู้ด้าน Data security เป็นอย่างดี และการทำงานร่วมกับ External data storage เช่น Cloud

8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

9. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes