ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Database Management Administrator

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง

Database Management Administrator

 

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 

ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว (BIOTEC), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม

ความเชี่ยวชาญ/ทักษะ

 

สามารถดูแลระบบฐานข้อมูลและ IT สามารถออกแบบและซ่อมบำรุงฐานข้อมูลได้หลากหลายเช่น (MySQL, PostgreSQL and MS access) สามารถดูแลระบบ web application ได้

วัตถประสงค์

 

ผู้สมัครสามารถนำเทคนิคและวิธีการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูลทางชีวภาพของสถาบันและสามารถทำงานร่วมกับนักปรับปรุงพันธุ์เพื่อแนะนำการทำงานของระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลของแต่ละโครงการที่ต่างกันได้ ทำการทดสอบและปรับปรุงระบบต่างๆประจำวันอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาระบบให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่พบปัญหาสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุทั้งซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ได้  รวมไปถึงมีความจำเป็นที่ต้องสื่อสารและประสานงานกับนักปรับปรุงพันธุ์ได้เพื่อนำข้อมูลมาแก้ไขและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 

   - ติดตั้งและปรับปรุงระบบของเครื่องเซิร์ฟเวอร์และโปรแกรมต่างๆให้ล่าสุดอยู่เสมอ

   - จัดการพื้นที่ของระบบจัดเก็บข้อมูลและวางแผนความต้องการเก็บของมูลต่างๆในอนาคตได้

   - สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานและดูแลระบบความปลอดภัยของข้อมูล

   - สามารถจัดการและตรวจสอบผู้ใช้ที่เข้ามาใช้งานในระบบได้

  - สามารถวางแผนระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลได้

  - จัดการระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล

  - สามารถทำรายงานตามความต้องการจากระบบได้

 

คุณสมบัติ

 

  - วุฒิปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  - มีความรู้ด้านระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (MySQL, PostgreSQL, MS access and etc.)

  - มีประสบการณ์ด้านการจัดการระบบ IT (การติดตั้ง IT infrastructure)

  - มีประสบการณ์หรือมีความรู้ด้านข้อมูลชีวภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  - มีประสบการณ์หรือมีความรู้ด้านสถิติหรือ Bioinformatics จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  - มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ

 

ดร. โจนาลิซา แอลเซี่ยงหลิว (Dr.JonalizaLanceras-Siangliw)
นักวิจัย หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
โทรศัพท์ 0 34355 193 email: 

 

 

 

 

 

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes