ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ฯ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

20 ตุลาคม 2563

          เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างแม่นยำ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการและสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563  และคณะกรรมการได้สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ ในวันที่  15 - 16  ตุลาคม 2563

 

          การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 Download  ประกาศ pdf

 

 


 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิจัยหลังปริญญาเอก และผู้ช่วยนักวิจัยปริญญาโท-ตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

 

9 ตุลาคม 2563

          เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นพนักงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างแม่นยำ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการและสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563  คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ใน วันที่  15 - 16  ตุลาคม 2563 มีรายชื่อดังนี้ 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศรายชื่อ (pdf)

 

 

 

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี

© 2021 Rice Science Center
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
Free Joomla! templates by AgeThemes

Main menu