ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ปริญญาโท

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และ หน่วยค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ระดับปริญญาโท 

 


 1 ตำแหน่ง 

 

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 26 เมษยน 2562  16.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 เมษายน 2562


สอบสัมภาษณ์

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. 

สถานที่สอบสัมภาษณ์

 ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ชั้น 1 

 

 ผู้เข้าสอบสัมภาษเตรียมเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ ดังนี้

1) เอกสารคำรับรอง หรือ หนังสือรับรอง จำนวน 2 ชุด
2) เตรียมนำเสนอ วิทยานิพนธ์ ทำเป็น PowerPoint  เวลาไม่เกิน 10 นาที 
3) ผลงานตีพิมพ์ (ถ้ามี) หรือ โปสเตอร์ ฯลฯ โดยถ่ายสำเนามาให้คณะกรรมการพิจารณา
จำนวน 4 ชุด
 

ติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

 

 

หน้าที่รับผิดชอบ
  ด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบปริญญาโท  ในสาขาวิทยาศาสตร์ด้านพืช หรือ สาขาปรับปรุงพันธุ์พืช และ/หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์คุณสมบัติทางชีวเคมีของข้าว สามารถใช้ LC-MS ได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงาน molecular breeding
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

 

สถานที่ปฏิบัติงาน
          ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, หน่วยค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว,
          ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอ ข้าวไทยเพื่อการส่งออก

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

 

เงินเดือน
          22,000 บาท

 

ส่งเอกสารการสมัคร
          Resume หรือ CV สำเนาใบแสดงผลการเรียนปริญญาตรี-โท ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย

          ที่ e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m
          โทร 034 355 192

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2562 
ติดตามรายละเอียดการประกาศได้ทางเว็บไซต์

*วันนี้คณะกรรมการได้ร่วมประชุมด่วน และมีมติเห็นชอบ
 ให้มีการเลื่อนกำหนดการ โดยจะทำการปิดรับสมัครในวันนี้ 26 เมษายน 2562
และประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 เมษายน  2562
สอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

 

 

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes