ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และ หน่วยค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ระดับปริญญาตรี

จำนวน 2 ตำแหน่ง

 

หน้าที่รับผิดชอบ
- ด้านการปรับปรุงพันธุ์มะพร้าว

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ด้านพืช หรือ สาขาปรับปรุงพันธุ์พืช และ/หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงาน molecular breeding
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, หน่วยค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

เงินเดือน
15,000 บาท

ส่งเอกสารการสมัคร
Resume หรือ CV สำเนาใบแสดงผลการเรียนปริญญาตรี-โท ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย
ที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 034 355 192

 

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2562 
ติดตามรายละเอียดการประกาศได้ทางเว็บไซต์

 

 

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes