ประกาศรับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 ตำแหน่ง

 

 

 

ประกาศรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยวิจัย
การศึกษา: ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.)

โครงการ: การปรับแต่งพันธุกรรมในข้าว (Gene editing in rice)
ปฏิบัติหน้าที่: gene cloning, expression study และ phenotypic evaluation 

สถานทีปฏิบัติงาน: ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หากมีประสบการณ์ด้านงาน molecular cloning, functional genomics
หรืองานด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ปิดรับสมัคร 

ติดต่อสมัครงานโทร

ดร. ปาริชาติ เบิร์นส โทร 081 837 1227 
ดร. วินธัย กมลสุขยืนยง โทร 095 769 9915

 

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม  034 355 192


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อ นำเสนอคอนเทนต์และได้รับการใช้งานเว็บไซต์ทีดี บนบริการข้อมูลข่าวสาร
ยินดีตอนรับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7 3 1 4 0
©2019 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes