“ไรซ์เบอร์รี่” ในวันนี้...’เป็นมากกว่าข้าว!!!“

 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่ 12 ส.ค. 2557 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในพระดำริ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งเป็นมูลนิธิสำคัญที่มีภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเฝ้าระวังภัย การอพยพหลบภัย การยังชีพ การฟื้นฟูที่อยู่อาศัย และการฟื้นฟูอาชีพ ได้ร่วมกับเครือข่ายช่วยชาวนาผู้ประสบอุทกภัยให้ก้าวไกลด้วยการปลูกข้าว และภาคีเครือข่าย จัดงาน ’เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอร์รี่ ออร์แกนิก แฟร์“ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 8-12 ส.ค. 2557 ทั้งนี้ งานกิจกรรมงานนี้น่าสนใจมาก

 

นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญ-น่าสนใจ
โดยมี ’ไรซ์เบอร์รี่“ เป็นไฮไลต์โดดเด่น

“ไรซ์เบอร์รี่ (Rice Berry)” เป็นพันธุ์ข้าวที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง “ข้าวเจ้าหอมนิล” กับ “ข้าวขาวดอกมะลิ 105” จึงไม่เป็นสีดำ แต่มีลักษณะเป็น สีเหมือนลูกเบอร์รี่ (ลูกหม่อน) ที่สุกแล้ว การแพร่หลายของข้าวไรซ์เบอร์รี่นี้มีที่มาจากการที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มีโครงการหา พันธุ์พืชที่สามารถสร้างอนาคตให้ชาวนาผู้ประสบอุทกภัย และพบว่ามีพันธุ์ข้าวที่พัฒนาและขึ้นทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่โดยคนไทยพันธุ์หนึ่งที่ตรงตามจุดประสงค์โครงการ นั่นคือ “ข้าวไรซ์เบอร์รี่” ซึ่งปรับปรุงพันธุ์ขึ้นโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ยื่นจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตั้งแต่ปี 2550 จากนั้นก็มีการศึกษาการเพาะปลูก และส่งเสริมการเพาะปลูก

ข้าวไรซ์เบอร์รี่สามารถจะเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี สามารถต้านทานโรคไหม้ได้ดีมาก อีกทั้งยังเป็นพันธุ์ข้าวที่ทนทานต่อสภาพธาตุเหล็กเป็นพิษในดินได้ ซึ่งข้าวพันธุ์นี้มีลักษณะรูปร่างเมล็ดเรียวยาว เมื่อหุงสุกแล้วจะมีลักษณะเป็นสีม่วงเข้ม มีความนุ่มนวล ยืดหยุ่น รสชาติอมหวาน มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ การหุงก็สามารถปรับปริมาณการใส่น้ำได้ตามความชอบว่าชอบรับประทานข้าวแบบใด หรือจะทำเป็นข้าวต้มก็ได้ 

จาก ข้าว สำหรับหุงรับประทาน โดยมีคุณค่าโภชนาการสูง ปัจจุบัน...จากการส่งเสริมโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ข้าว ไรซ์เบอร์รี่ นี้ได้มีการ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หลากหลาย อาทิ ชา กาแฟ เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นขนมจีน ขนมครก ขนมปัง 

เบเกอรี่ คุกกี้ โดนัท ฯลฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะโดดเด่นอยู่ในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอร์รี่ ออร์แกนิก แฟร์” ที่จัดระหว่างวันที่ 8-12 ส.ค.นี้

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสุข ไรซ์เบอร์รี่ ออร์แกนิก แฟร์” แล้ว ก็ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ว่า... มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ซึ่งเป็นมูลนิธิที่มีภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรนั้น ในด้านการฟื้นฟูอาชีพ มูลนิธิฯ ได้มุ่งเน้น ฟื้นฟูอาชีพชาวนา โดยส่งเสริมให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ปลอดภัยอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกข้าวอินทรีย์ เปลี่ยนพันธุ์ข้าวที่ปลูก

มูลนิธิฯได้ส่งเสริมการปลูกข้าว “ไรซ์เบอร์รี่” ร่วมกับมหา วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้ “ก้าวไกลหลายมิติ” 

ปัจจุบัน ชาวนาก้าวไกลไปกับ ’ไรซ์เบอร์รี่ ออร์แกนิก“ ซึ่งจากช่วงเริ่มต้นที่มีชาวนาไม่กี่ครอบครัวปลูกกันไม่กี่ร้อยไร่ ต่อมาเพิ่มการปลูกเป็นพันไร่ และในปีนี้มีการปลูกเป็นหลักหมื่นไร่แล้ว 

ราคาขายข้าวไรซ์เบอร์รี่นั้น ดีขึ้นเรื่อย ๆ จากเดิมที่ราคาในรูปแบบของข้าวสารกิโลกรัมละไม่ถึงร้อยบาท ปัจจุบันก็เป็นกิโลกรัมละ 150 บาท เพราะ ได้มาตรฐาน “เกษตรอินทรีย์” แล้ว ทำให้คนไทยมากกว่า 4,000 ครอบครัว ซึ่งรวมสมาชิกในครอบครัวแล้วจะเป็น หมื่น ๆ คน มีอาชีพ-มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงมากขึ้น

และในอีกมิติ...คือการ ก้าวไกลไปกับการบริโภคข้าว ’ไรซ์เบอร์รี่ ออร์แกนิก“ ซึ่งเมนูข้าวไรซ์เบอร์รี่นั้นก้าวไกล อร่อยพร้อมสร้างสุขภาพ ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีรสชาติที่ดี มีกลิ่นหอม สีสวย และ เมื่อนำไปแปรรูปจะทำให้อาหาร ขนม ของหวาน เบเกอรี่ มีความอร่อยชวนรับประทานมากขึ้น และที่สำคัญคือ “สารสุขภาพ” ที่มีอยู่ในข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งสารสุขภาพที่มีทำให้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นอาหารสุขภาพ อย่างหลากหลาย

สำหรับสตรีมีครรภ์ เมนูข้าวไรซ์เบอร์รี่จะช่วยให้อร่อยพร้อมสร้างสุขภาพโดยจะช่วยให้ทารกสมบูรณ์ ลดโอกาสในการที่ทารกจะเกิดโรคปากแหว่งเพดานโหว่ และสำหรับผู้รักษ์สุขภาพทั่วไปก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระ ได้ธาตุเหล็ก วิตามิน ไฟเบอร์ ได้สุขภาพที่แข็งแรง ขณะที่การบริโภคก็ถือเป็นการได้ช่วยเหลือชาวนาด้วย 

ตลาดข้าว ’ไรซ์เบอร์รี่ ออร์แกนิก“ ก้าวไกลไปต่างประเทศ นี่ก็อีกมิติหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันข้าว “ไรซ์เบอร์รี่ ออร์แกนิก” ได้มีการส่งออกไปต่างประเทศแล้ว ซึ่งในมิตินี้ก็ช่วยให้ราคาข้าวไรซ์เบอร์รี่ดีมากขึ้นเรื่อย ๆ

ข้าว ’ไรซ์เบอร์รี่“...วันนี้ “ก้าวไกล” หลายมิติ “ไรซ์เบอร์รี่” ในวันนี้...’เป็นมากกว่าข้าว!!!“

 

ที่มา http://www.dailynews.co.th

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี

ติดต่อเรา  โทร  (+66) 034 355 192
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7 3 1 4 0
©2020Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Free Joomla! templates by AgeThemes

EN/TH (Translate)

English Thai

Mobile Menu