เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤจิกายน 2559
รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ตอนรับ Prof Zoe A Wilson, Dr. Erik Murchie และ Prof Tony Pridmore จาก University of Nottingham ประเทศอังกฤษ ได้บรรยายงานวิจัยเกี่ยวกับข้าวและเยี่ยมชมดูงานวิจัยต่างๆของศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by joomla.it

Share