วันที่ 11 มกราคม 2560

แปลงแปรอักษรเป็นข้อความ "ขอทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยปลูกอยู่ที่แปลงวิจัย โดยนำพันธุ์ข้าวสรรพสี ใบสีดำ สีเขียว ใบขาวเขียน และชมพู 

 

เริ่มปักดำ 23/11/2559

ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 19 /12/2559

ภาพถ่ายเมื่อ  6/1/2560
     
     
Share