โครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ปี 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดงานพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมสืบสานประเพณี “ปลูกข้าววันแม่…เก็บเกี่ยววันพ่อ” ประจำปี 2562 ณ ทุ่งนาไพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 

พื้นที่ปลูก: 13.5 ไร่ 

พันธุ์ข้าว:  ไรซ์เบอร์รี่ 

 

 

 

รายละเอียดการดำเนินโครงการ

9 สิงหาคม 2562

โยนกล้าและปักดำ

วันแรกเริ่มดำนาโดยผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลากร โดยวิธีการปักดำ และโยนกล้า
13 สิงหาคม 2562

ซ่อมแซม

คนงามลงแปลงทำการซ่อมแซมบางจุด เพื่อให้ต้นข้าวมีความสม่ำเสมอทั่วทั้งแปลงนา

 

 

 

 

 

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี

ติดต่อเรา  โทร  (+66) 034 355 192
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7 3 1 4 0
facebook | ©2020Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Free Joomla! templates by AgeThemes


ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โทร (+66) 034 355 192   

FACEBOOK

 

Main menu