ข้าวหอมชลสิทธิ์่ | Chonlasit Rice

 

 เป็นลูกผสมของข้าวทนน้ำท่วมกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 หอมชลสิทธิ์ถูกคัดเลือกให้มีคุณสมบัติการหุงต้มแบบข้าวขาวดอกมะลิ เมล็ดข้าวมีกลิ่นหอม สามารถปลูกได้ทั้งปี และสามารถทนอยู่ใต้น้ำได้นานถึง 2 อาทิตย์ ดังนั้นจึงเหมาะกับพื้นที่นาภาคกลางที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ง่าย หอมชลสิทธิ์มีผลผลิตข้าวเปลือกในระดับ 900 – 1000 กก./ไร่

    

 

ลักษณะประจำสายพันธุ์

- ทนน้ำท่วมแบบฉับพลันในทุกระยะการเจริญเติบโต
- ข้าวเจ้าหอม ความสูงประมาณ 107 เซนติเมตร
- พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงปลูกได้ทั้งปีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 120 วัน
- ข้าวเปลือกสีฟางคล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
- จำนวนรวงต่อกอประมาณ 15 รวง (นาดำ)
- ความยาวรวงประมาณ 15 ซม.
- ลำต้น ใบสีเขียวยาวกว้างปานกลาง
- ใบธงทำมุมกับคอรวง ทรงกอตั้งแบะเล็กน้อย เมล็ดข้าว ขนาดกว้าง 2.5  ยาว 10.9 หนา 2.0 มิลลิเมตร

 

คุณสมบัติทางโภชนาการ

 - ปริมาณอะไมโลส                  14-15%
- ระดับค่าการสลายตัวในด่าง  (1.7% KOH) ประมาณ 2 
  ซึ่งต้องการอุณหภูมิมากกว่า    74oC เพื่อทำให้แป้งสุก

 

 

 

 

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม  034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7 3 1 4 0
©2019 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes