ข้าวสินเหล็ก | SINLEK RICE
ข้าวหอมดัชนีน้ำตาลต่ำ, มีธาตุเหล็กสูง

ข้าวสินเหล็กได้จากผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล กับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวสีขาวที่มีกลิ่นหอม  รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ตลอดทั้งปี มีความต้านทานต่อโรคไหม้ข้าวสินเหล็กในฐานะเป็นข้าวหอมนุ่มที่มี ดัชนีน้ำตาล ต่ำ-ปานกลาง เมื่อนำมาทดลองบริโภคในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน พบว่าการบริโภคข้าวกล้องสินเหล็ก ช่วยแก้ปัญหาเบาหวานได้ ทำให้สภาวะดื้อต่อ insulin ลดลงและการทำงานของตับอ่อนดีขึ้น รวมทั้งทำให้ค่าเฉลี่ยของ triglyceride ลดลง  นอกจากนี้ข้าวสินเหล็กยังมีธาตุเหล็กในเมล็ดสูง ข้าวพันธุ์นี้ได้ผ่านการประเมินคุณสมบัติความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็ก ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและในมนุษย์ โดยพบว่าการส่งเสริมการบริโภคข้าวสินเหล็กในเด็กนักเรียนที่มีภาวะพร่องธาตุเหล็ก ทำให้ระดับ hemoglobin มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

ลักษณะประจำพันธุ์ 

  ความสูง                                 148 ซม.
  อายุเก็บเกี่ยว                           120 วัน
  ผลผลิต                                  600-800 กก./ไร่  
  % ข้าวกล้อง (brown rice)         76% 
  % ต้นข้าวหรือข้าวเต็มเมล็ด (head rice) 50%
  ความยาวของเมล็ด  
  ข้าวเปลือก 11 ม.ม. ข้าวกล้อง 7.6 ม.ม. ข้าวขัด 7.0 ม.ม.

คุณสมบัติทางโภชนาการในข้าวกล้อง

  ปริมาณ Amylose                        16.5  % 
  อุณหภูมิแป้งสุก                           70-74  องศา
  ธาตุเหล็ก                                  15-21   mg/kg 

  ความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็ก
  ข้าวกล้อง                                  7.19  ng Ferritin/mg-cell protein
  ข้าวขัด                                     8.30 ng Ferritin/mg-cell protein

  ธาตุสังกะสี                                 26.9  mg/kg 
  Omega-3                                 22.4 mg/100g
  Gamma oryzanol                       372 ug/g
  วิตามิน อี                                  680 ug/100g
  โฟเลต                                     20.35 ug/100g
  ดัชนีน้ำตาล                               58

 

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม  034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7 3 1 4 0
©2019 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes