บทความ

งานวิจัยและองค์ความรู้

เส้นทางของการพัฒนาข้าวไทย

 

 

สารพันธุกรรมเปรียบเสมือนรหัสชีวิตที่ตั้งแต่การงอกจนถึงให้ผลผลิต ในข้าวสารพันธุกรรมมีอยู่ 400 ล้านคู่เบสโดยแบ่งออกเป็น 12 ส่วนเรียกว่า โครโมโซม (chromosome) และเรียกรวมทั้งหมดว่า จีโนม ความสำเร็จในการถอดรหัสพันธุกรรมข้าวทำให้ทราบถึง จำนวน ตำแหน่ง และทิศทาง การแสดงออกของยีน ซึ่ง มีมากกว่า 50000 ชนิด

 

แต่อย่างไรก็ตามการที่จะทราบว่ายีนนั้นๆ ทำหน้าที่อะไรต้องใช้ความพยายามในการทดลองค้นคว้าอีกมาก วิธีการหนึ่ง คือการวางแผนที่ จีโนม (Genome mapping) เมื่อทราบ ตำแหน่งและบทบาทของยีนในตำแหน่งแล้ว นักปรับปรุงพันธุ์ยังสามารถนำเอาชิ้นส่วนตัวแทนของยีนนี้มาช่วยให้การปรับปรุงพันธุ์มีความแม่นยำมากขึ้น วิธีการดังกล่าวเรียกว่า Marker-Assisted Selection (MAS)

 

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานที่ดี

© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th

 (+66) 034 355 192


Free Joomla! templates by AgeThemes