ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ประกาศจัดซื้อข้าวเปลือกไรซ์เบอร์รี่

 

 

ประกาศรับซื้อข้าวเปลือกไรซ์เบอร์รี่

          เนื่องด้วยในระยะนี้คือช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวข้าวไรซ์เบอร์รี่ของเกษตรกทั่วประเทศ ซึ่งมักมีคุณภาพดีตรงตามหลักการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรที่ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ นำเสนอขายข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว โดยมีมาตรฐานคุณภาพตามรายละเอียด ดังนี้

คุณภาพข้าว

  1. สีข้าวกล้อง อยู่ในเกณฑ์ สีม่วงเข้มจนถึงสีดำ
  2. ความชื้น ไม่เกิน 14 %
  3. กลิ่น ไม่เหม็นอับชื้น
  4. อายุการเก็บรักษา ข้าวใหม่ หรือ เก็บรักษาไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  5. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยนจนถึงใบรับรองเกษตรอินทรีย์

 

ติดต่อยื่นใบเสนอราคา

คุณสุมน ห้อยมาลา  โทร 085-1815363
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

         

 

ร่วมพัฒนาข้าวไรซ์เบอร์รี่ไทยให้ก้าวไกล เพื่อชาวนาไทย มีความสุขอย่างยั่งยืน

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม  034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7 3 1 4 0
©2019 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes