รับสมัครงาน


ประกาศรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน

โครงการพัฒนาพันธุ์และขยายพันธุ์กัญชง
ระหว่าง ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และ บริษัท ไทยสติ๊ก จํากัด

ผู้ช่วยด้านเทคนิค 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า

 

รายละเอียดงาน

- บริหารจัดการและดูแลความเรียบร้อยในโรงเรือนควบคุมสิ่งแวดล้อม

- วางแผน ดูแลการเพาะปลูกพืช การขยายพันธุ์แบบปักชำ การเก็บเกี่ยวในโรงเรือนควบคุมสิ่งแวดล้อม

- การเตรียมดิน การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน การปลูกพืชในรูปเกษตรอินทรีย์

- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- มีความรู้และประสบการณ์ปลูกพืชด้านเกษตรอินทรีย์  ด้านการเพาะชำขนาดใหญ่

- มีความรู้เรื่องโรคพืชและศัตรูพืช จัดการแก้ไขด้วยเกษตรอินทรีย์

- ความรู้ทางด้าน IT เบื้องต้น 

- สามารถทำงานล่วงเวลาและออกนอกสถานที่ได้

- ปฏิบัติงานหลักที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

วิธีการสัมภาษณ์ ออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
การสมัครออนไลน์ที่  https://forms.gle/Vw5ADF8GQCXjLaot8
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน
โครงการพัฒนาพันธุ์และขยายพันธุ์กัญชง
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัทหนองคาย พาวเวอร์ ดริ้งค์ จํากัด

 

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคโครงการ 1 ตำแหน่ง
วุติการศึกษา ปริญญาโท 

 

ผู้ช่วยด้านเทคนิค 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า

 

รายละเอียดงาน
- บริหารจัดการและดูแลความเรียบร้อยการปลูกพืชในโรงเรือนควบคุมสิ่งแวดล้อม
- วางแผน ดูแลการเพาะปลูกพืช การขยายพันธุ์แบบปักชำในโรงเรือนควบคุมสิ่งแวดล้อม
- การเตรียมดิน การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน การปลูกพืชในรูปเกษตรอินทรีย์
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- มีความรู้และประสบการณ์ปลูกพืชด้านเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะชำขนาดใหญ่
- มีความรู้เรื่องโรคพืชและศัตรูพืช จัดการแก้ไขด้วยเกษตรอินทรีย์
- ความรู้ทางด้าน IT เบื้องต้น หรือ หากมีความรู้ ด้าน Smart Farming จะได้รับพิจาณาพิเศษ
- สามารถทำงานล่วงเวลาและออกนอกสถานที่ได้ ปฏิบัติงานที่จังหวัดนองคายเป็นหลัก

 

วิธีการสัมภาษณ์และประกาศผล
- ออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
- http://dna.kps.ku.ac.th

 

วิธีการสมัครที่ลิงค์นี้ 
https://forms.gle/GndFTRqpEce5nWNUA 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนยน 2564

 

 

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยนักวิจัย ปริญญาโท

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย ระดับปริญญาโท ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช
ภาควิชาพืชไร่นา และศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

 

รับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช
ภาควิชาพืชไร่นา และศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานที่ดี


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality & Nutrition
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes