รับสมัครงาน


ประกาศ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563  

 

  ประกาศรับสมัครงาน นักวิจัยหลังปริญญาเอก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวอย่างแม่นยำ
เพื่อความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตำแหน่ง

 


 

ตำแหน่ง นักวิจัยหลังปริญญาเอก 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ 

  • มีความเชี่ยวชาญด้าน Bioinformatics และ Meta-analysis  1 ตำแหน่ง 

 

คุณสมบัติทั่วไป

  • ขยันอุทิศเวลาในการทำงาน
  • มีนิสัยทำงาน เป็นแบบมุ่งเป้าอย่างเป็นระบบ
  • มีความกระตือรือร้นในการศึกษา และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปปัญหา
  • สามารถปฏิบัติงานในภาคสนามได้

 


เงินเดือน

30,000 บาท
ทำสัญญาจ้างปีต่อปี


 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. Resume หรือ CV
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
3. วิทยานิพนธ์และเอกสารตีพิมพ์ 

รวมเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ pdf 
ส่งไฟล์เอกสารการสมัครงานทางออนไลน์ที่  click  
*เมื่อส่งเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว จะได้ลิงค์ยืนยันการส่งที่อีเมลล์(สำหรับ Gmail เท่านั้น)
ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลได้ที่ลิงค์นั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 ตำแหน่ง

 

 

 

ประกาศรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยวิจัย
การศึกษา: ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.)

โครงการ: การปรับแต่งพันธุกรรมในข้าว (Gene editing in rice)
ปฏิบัติหน้าที่: gene cloning, expression study และ phenotypic evaluation 

สถานทีปฏิบัติงาน: ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หากมีประสบการณ์ด้านงาน molecular cloning, functional genomics
หรืองานด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ปิดรับสมัคร 

ติดต่อสมัครงานโทร

ดร. ปาริชาติ เบิร์นส โทร 081 837 1227 
ดร. วินธัย กมลสุขยืนยง โทร 095 769 9915

 

 

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานที่ดี

© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th

 (+66) 034 355 192


Free Joomla! templates by AgeThemes