รับสมัครงาน


ประกาศผลการสอบคัดเลือก ผู้จัดการ/ผู้ช่วยฝ่ายเทคนิคโครงการ

 

 

 

เริ่มปฎิบัติงาน วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564
ติดต่อสอบถาม  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

 

 

          ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครเมื่อ 1-30  มิถุนายน 2564 เพื่อคัดเลือกผู้สมัครงาน
          ตำแหน่งที่ 1 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคโครงการ  ตำแหน่งที่ 2 ผู้ช่วยด้านเทคนิค โครงการพัฒนาพันธุ์และขยายพันธุ์กัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัทหนองคาย พาวเวอร์ ดริ้งค์ จํากัด

          ตำแหน่งที่ 3 ผู้ช่วยด้านเทคนิค โครงการพัฒนาพันธุ์และขยายพันธุ์กัญชง ระหว่าง ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และ บริษัท ไทยสติ๊ก จํากัด

 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
(ท่านจะได้รับอีเมลล์แจ้ง Link เพื่อใช้เข้าห้องสัมภาษณ์ออนไลน์) 
หากยังไม่ได้รับอีเมลล์  ติดต่อที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้

1

ลดาวรรณ์ รัตนพลแสน

2

สมพร วงษ์ภักดี

3

มัลลิกา คงมะลวน

4

ภาณุมาศ ก๋งชิน

5

ศศิธร ชารีวงศ์

6

สุนันทา เนตะคำ

7

วรรณิดา เกสรกติกา

8

รัชนี คำขันธ์

9

อารียา สุฤทธิ์

10

จันทร์จิรา  เสริมศิริ

11

สุวรรณรัตน์ นิสลา

12

ชาตยา ปลั่งกลาง

13

ศิริวัฒน์ อินทสังข์

14

ณัฏฐ์นรี พิมจุฬา

15

ณัฏฐธิดา สิงห์บำรุง

16

สหคุณ แผนใหญ่

17

ประทับ ตางจงราช

18

กัญญารัตน์  ขวัญทอง

19

นิชานันท์ ศรีหลิ่ง

20

สุภัสสร บุญหล้า

21

พัชรา ชาภักดี

22

ปฐมาภรณ์ ชัยวรรณ์

23

บุศรินทร์ วัดเข่ง

24

จิติมา เรืองเพชร

25

นันทนัช เลิศประเสริฐ

26

ภัสสร เหลียงพานิช

27

วัลภรณ์ ราชบัณฑิตยกุล

28

อัญชลี ศรีอ่อน

29

กิตติพัฒน์ เรียมศรี

30

กนกวรรณ ผัดผล

31

ศีตลา เจนอ่าน

32

มนัสนันท์ นิตยะ

 

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

ประกาศ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

สาขาจุลชีววิทยาทางอาหาร (food microbiology)
จำนวน 1 ตำแหน่ง 


ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

สาขาจุลชีววิทยาทางดิน (soil microbiology)
จำนวน 1 ตำแหน่ง 

- มีความรู้ด้าน Mycorrhiza
- มีความชำนาญด้านไส้เดือนดิน

 

 โครงการอาหารเฉพาะบุคคลสำหรับสังคมสูงวัย(Probiotics)
และโครงการวิจัยด้านจุลินทรีย์ข้าวและกัญชง

ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม


ส่งเอกสารการสมัคร
https://forms.gle/78ZtLcppSRCt699s6

สัมภาษณ์และประกาศผลผ่านระบบออนไลน์
วันรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2564

 

 

 

บทความล่าสุด

ข่าวสารอัพเดด

ยินดีตอนรับเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานที่ดี

© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS
The Thailand Center of Excellence on Rice Precision Breeding for Food Security, Quality and Nutrition
เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th

 (+66) 034 355 192


Free Joomla! templates by AgeThemes