ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

 

รับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช
ภาควิชาพืชไร่นา และศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

 

หน้าที่รับผิดชอบ
- ผู้ช่วยวิจัยภายใต้โครงการปรับปรุงพันธุ์พืช

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- จบปริญญาโท ในสาขาวิทยาศาสตร์ด้านพืช หรือ สาขาปรับปรุงพันธุ์พืช และ/หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการปรับปรุงพันธุ์พืช

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

 

สถานที่ปฏิบัติงาน
ภาควิชาพืชไร่นา และศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

เงินเดือน
15,000-18,000 บาท

 

ส่งเอกสารการสมัคร
Resume หรือ CV สำเนาใบแสดงผลการเรียนปริญญาตรี-โท ที่ออกโดยมหาวิทยาลัย
ที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร 034 355 192

 

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมลล์

 

 

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม  034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 7 3 1 4 0
©2019 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes