ข่าวอัพเดด

Facebook page

รับสมัครงานผู้ช่วยนักวิจัย
ภายใต้โครงการ (
TOR)
จำนวน 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาพืชไร่ เกษตรศาสตร์ ปรับปรุงพันธุ์พืช พืชศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพฯ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความกระตือรือร้น เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 3. มีความรู้ทางด้านเกษตร สรีรวิทยาพืช ชีวโมเลกุล พันธุศาสตร์
 4. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้
 5. สามารถใช้โปรแกรมคำนวนทางด้านสถิติได้
 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 7. สามารถทำงานในวันหยุดในกรณีบางกรณี และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ (อาจต้องค้างคืนในจังหวัดอื่นๆ) ตามความเหมาะสมของงาน

ลักษณะงาน

 1. วางแผนงาน ควบคุมการดำเนินงาน วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ ประมวลผล และสรุปผลงานวิจัย
 2. ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงข้าว การปลูกทดสอบ คัดเลือกสายพันธุ์
 3. ทำงานทดลองที่เกี่ยวกับข้าว
 4. ทำงานในห้องปฏิบัติการ และภาคสนาม
 5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้จัดการงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

          ทีมวิจัย นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการเกษตรแบบแม่นยำ
           อาคารดีเอ็นเอ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน
           อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

เอกสารรับสมัครงาน

ส่งเอกสาร CV และ transcript
มาที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณชนากานต์

บทความงานวิจัย

งานบริการของเรา

GENOME ANALYSIS SERVICES

Whole Genome Sequencing  | Bioinformatics | Transcriptome Sequencing  

 

บริการตรวจความหอม (2ap)

ข้าวหอมมะลิ และ พืช อื่น ๆ  

บริการตรวจความบริสุทธิ์สายพันธุ์ข้าว

Dna Profiling Laboratory & DNATEC Lab 

 

 
การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม

การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม


  การตรวจความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ข้าวและตรวจความหอม 2-Acetyl-1-pyrroline(2AP) ใช้เทคโนโลยี KASP SNPline Super high throughput  โดย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวไทยเพื่อการส่งออก  

บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม GENOME ANALYSIS SERVICES

บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม GENOME ANALYSIS SERVICES


 GENOME ANALYSIS SERVICES Whole Genome sequencing ServiceData output 4 Gb starting at 3,000 THB / 5,000 THB (illumina)  Transcriptome sequencing ServiceData output 8 Gb…

ข้าวสรรพสี (Rainbow Rice)

ข้าวสรรพสี (Rainbow Rice)


โดย ศ.ดร. อภิชาติ   วรรณวิจิตรและคณะ    ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2553  เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง พันธุ์พ่อ ‘ข้าวเจ้าหอมนิลพันธุ์กลายใบขาว’ กับ พันธุ์แม่ ‘ข้าวก่ำหอมนิล’ จนเกิดเป็น "ข้าวสรรพสี" โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ เพื่อให้ท่านได้รับการใช้งานเว็บไซต์ที่ดี แสดงผลได้ถูกต้อง หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้


© RICE SCIENCE CENTER, KASETSART UNIVESITY KAMPHAENG SAEN CAMPUS

เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140 ประเทศไทย
ติดต่อแอดมิน anut.su@ku.th


  (+66) 086 479 5603


Free Joomla! templates by AgeThemes