มูลนิธิข้าวไทย จัดประกวดภาพถ่ายนานาชาติ

การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ “ข้าวคือชีวิต : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน” 

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่ายนานาชาติในหัวข้อ “ข้าวคือชีวิต : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน” (RICE is LIFE : Rice Cultures in ASEAN Countries) เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการที่มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ด าเนินงานมาครบ 15 ปี ในปี 2558

 

 

 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของ “ข้าว” ซึ่งเป็นอาหารหลักและมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงได้จัดการประกวดภาพถ่าย “ข้าวคือชีวิต : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน” เพราะข้าวเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน การประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้จะทำให้คนไทยและประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านได้เห็นถึงความเหมือนและแตกต่างของวัฒนธรรมข้าวของกลุ่มประเทศอาเซียนนี้ได้เป็นอย่างดี โดยครอบคลุมถึงความสำคัญของวัฒนธรรมข้าวในแง่มุมต่างๆ เช่น

1. ข้าวในงานประเพณี
2. ความเชื่อเกี่ยวกับข้าว
3. ข้าวกับชาวนา
4. อาหารจากข้าว
5. ศิลปะ กับข้าว ฯลฯ

 

กำหนดการ การประกวด

ปิดรับภาพ : 10 มกราคม 2558 เวลา 18.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (GMT+7)
ตัดสินภาพ : 6 กุมภาพันธ์ 2558 และจะประกาศผลทาง www.rpst.or.th

 

 รางวัล

1. รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 3,000 US Dollars จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 2,000 US Dollars จำนวน 1 รางวัล
3. รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 1,000 US Dollars จำนวน 1 รางวัล
4. รางวัลชมเชย จำนวนเงิน 500 US Dollars จำนวน 8 รางวัล

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม | More info  
www.rpst.or.th or www.thairice.org

 

Tags:

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes