• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
prev
next

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Rice for the world” ในวันที่ 11-12 กันยายน 2557 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 17:00 น. ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย ร่วมส่งผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอท...

อ่าน ต่อ...
News image

International Workshop

 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประชุม International Workshop on  Genetic Improvement to Reduce Photooxidative Stress in Rice ในระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2557 ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม โดยการสนับสนุนจากบริติช เคานซิล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) การประชุมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นเยาว์(early career) จากประเทศไทยและอังกฤษได้พบปะ หารือกับนักว...

อ่าน ต่อ...
News image

การปลอมรายงานผลการทดสอบความบริสุทธิ์ข้าวหอมมะลิไทยโดยบริษัทส่งออกข้าวคู่แข่งไทยในต่างประเทศ

 ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี (DNATEC) http://dnatec.kps.ku.ac.th          การปลอมรายงานผลการทดสอบความบริสุทธิ์ข้าวหอมมะลิไทยโดยบริษัทส่งออกข้าวคู่แข่งไทยในต่างประเทศ     ข้าวหอมมะลิไทย(Thai Hom Mali Rice)ประกอบด้วยข้าวสองพันธุ์ คือ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 กับ ข้าว กข15 ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี ได้เปิดให้บริการตรวจสอบและรับรองความ...

อ่าน ต่อ...
News image

นักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2556

จาก : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลงาน : เรื่อง เทคโนโลยีฐานจีโนมิกส์กับการตรวจสอบจีโนมอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยควบคุมคุณภาพสินค้าในการส่งออกอาหาร และการปรับปรุงพันธุ์พืชอายุยืนแบบก้าวกระโดด คณะทำงานห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี และสถาบันจีโนม นำโดย ดร. สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการสถาบันจีโนม ไบโอเทค ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประเ...

อ่าน ต่อ...
News image

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระ

    ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระ เนื่่องในวาระครบรอบ  ๗๒ ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ๑๒ ปี ของการก่อสร้างอาคาร DNA & RICE GENOMICS CENTERหน่วยค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว และ ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี ขอเชิญ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการส...

อ่าน ต่อ...
News image

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในการผลิตข้าวกล้องพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่

  เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้มีการจัดแถลงข่าว บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัทซิงตั๊ก กรุ๊ป จำกัด   โดยมีผู้คณะบริหารจากวิทยาเขตกำแพงแสน ได้เดินทางไปร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย สำหรับตัวแทนในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 2 หน่วยงานครั้งนี้ ได้แก่ รองศาสตร...

อ่าน ต่อ...
News image

การร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากข้าวไทย

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2556 | เวลา 13.00-14.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากข้าวไทย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ร่วมลงนาม ร่วมกับ นายวรรัฒน์ บุญหลาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมดิฟูดส...

อ่าน ต่อ...


 

 

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
อีเมล

 

โครงการผลิตข้าวโภชนาการสูง แบบอินทรีย์ครบวงจร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | มูลนิธอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภาพกาชาดไทย | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ | สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. นครปฐม 

เปิดรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ อ่านรายละเอียดทั้งหมด หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ pdf 

 

 

 


  องค์ความรู้ / ผลงานวิจัย

ข้าวหอมมะลิมนต์เสน่ห์ข้าวหอมไทย
       กลิ่นหอมของข้าวถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่ชวนรับประทานที่สุดด้วยเพราะความนุ่ม และความหอมหวานทำให้ความนิยมในข้าวหอมมะลิมีมากขึ้นเรื่อยๆกลิ่นหอมหวานของ ข้าวชนิดนี้เกิดจากการผสมผสานของสารระเหยมากกว่า 200 ชนิด แต่มีสารที่เป็นองค์ประกอบหลักคือสาร 2 เอพี (2-acetyl-1-pyrroline) ที่ผลิตเฉพาะในข้าวหอม ใบเตย ดอกชมนาถเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิด ในเชิงวิทยาศาสตร์ ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงบทบาทของสารหอม 2 เอพีในพืชและจุลินทรีย์ แต่เชิงโภชนาการแล้ว  อ่านต่อ...

 

ข้าวกล้องโภชนการสูง

News image

    สินค้าเกษตรอินทรีย์ข้าวกล้องโภชนาการสูง ผลิตโดย "ธัญโอสถ"  ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คลิกที่ภาพดู ขนาดใหญ่

อ่านต่อ...

ไฮเบอร์รี่ Hiberry รำข้าวเมล็ด

News image

           การบริโภคข้าวกล้องมีส่วนที่ช่วยชะลอการเพิ่มของระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน แต่คนไทยยุคโลกาภิวัฒน์ไม่มีโอกาสและเวลา ในการเตรียมข้าวกล้องเพื่อบริโภค จากการวิจัยพบว่ารำข้าวคือกุญแจสำคัญใ...

อ่านต่อ...

ข้าวธาตุเหล็กสูง,ความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็ก

News image

การปรับปรุงความหนาแน่นของธาตุเหล็กในเมล็ดข้าว    ความหนาแน่นของธาตุเหล็กในเมล็ดข้าว เมื่อเทียบกับธัญพืชอื่นๆ ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า ถ้าการบริโภคข้าวเฉลี่ยของคนไทยอยู่ระหว่าง 200-250 กรัม...

อ่านต่อ...

น้ำมันรำข้าว

News image

รำข้าวเป็นแล่งของน้ำมันที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ  เช่น วิตามินอี, โทโคฟีรอล และ แกมมา ออไรซานอล ซึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นซึ่งแตกต่างจากน้ำมันพืชอื่นๆ คือ การมีส่วนประกอบเป็นสาร สำคัญคือ แกมมา ออไรซานอล และโทโคไตรอีนอล ซึ่งพบว่าสามารถช่วยลดระดับโคเลสเตอรอ...

อ่านต่อ...

ข้าวต้านเบาหวาน

News image

  โรคเบาหวาน เป็นภาวะผิดปกติ ของร่างกายในการควบคุมระดับน้ำตาล ในเลือด ผู้ป่วยเบาหวานที่ “ควบคุมน้ำตาล” ไม่ดี จะเกิดโรคแทรกซ้อน แม้ไม่ทำให้เสีย ชีวิตทันที แต่ทำให้คุณภาพชีวิตลดลง คนที่เป็นเบาหวาน มีโอกาสเป็นโรค หลอดเลือดหัวใจมากกว่า...

อ่านต่อ...

ประโยชน์สารต้านอนุมูลอิสระ

News image

  สารอาหารเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกาย วิตามินอี เป็นชื่อที่ครอบคลุมถึงกลุ่มของสารต้าน อนุมูลอิสระ 8 ชนิด คือ โทโคเฟอรอล 4 ชนิด ได้แก่ อัลฟา เบต้า แกมม่า และเดลต้าโทโคเฟอรอล และโทโคไทรอีนอลอีก 4 ชนิด ได้แก่ อัลฟา เบต้า แกมม่า และเดลต้าโ...

อ่านต่อ...

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Rice for the world” ในวันที่ 11-12 กันยายน 2557 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเ...

อ่านต่อ...

International Workshop

News image

 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประชุม International Workshop on  Genetic Improvement to Reduce Photooxidative Stress in Rice ในระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2557 ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม โดยการสนับสนุนจากบริติช เคานซิล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) การประชุมนี้ มีวั...

อ่านต่อ...   ข่าว / ประกาศต่างๆ

next
prev
21
29
33
35
DSC07322
DSC07338
DSC07349
DSC07352
DSC07404
DSC07517
DSC07518
DSC07559
DSC07563
DSC07577
DSC07602