prev next

 

     

 การปลูกข้าวให้เป็นธัญโอสถ นับว่าเป็นกุญแจสู่การตลาดข้าว Premium ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงสุดจากจากมือเกษตรกร ด้วยการปลูกข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์ที่ให้คุณภาพสูง เพราะมีความละเอียดอ่อนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรได้มากที่สุด ผลผลิตข้าวอินทรีย์จึงมีคุณภาพที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารรอง, สารต้านอนุมูลอิสระ และ metabolites ที่เสริมความแข็งแรงตามธรรมชาติของมัน แต่อย่างไรก็ตาม การปลูกข้าวอินทรีย์จำเป็นต้องเริ่มจากชาวนาที่มี “ทัศนคติที่ดี” จึงจะสำเร็จได้ ในปัจจุบันชาวนาที่มีอุดมการณ์เหล่านี้ได้ถูกระบบการจำนำราคาข้าวทำลายไปเป็นจำนวนมากอย่างน่าเสียดาย

 

        ในการนี้ จึงเกิดเป็นโครงการความร่วมมือจากหลายฝ่ายซึ่งมีศักยภาพในแต่ละด้าน เพื่อให้โครงการเกิดความชัดเจนในเรื่องกระบวนการดำเนินโครงการและบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายซึ่งจะสามารถทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในที่สุด


ข้อมูลโครงการฯเพิ่มเติมที่
เว็บไซต์  www.riceberryvalley.org


ภาพกิจกรรม

 • 458736_641634945951040_7560139322609343354_o.jpg
 • 894949_522783851169484_1529700471_o.jpg
 • 1397672_470148343099702_475411240_o.jpg
 • 1400416_481353011979235_1922964446_o.jpg
 • 1655608_525012294279973_312101006_o.jpg
 • 1669856_643210235793511_4181465850271676703_o.jpg
 • 1888820_530471247067411_1181750610_o.jpg
 • 10257016_1012814142078002_3953745534792535528_o.jpg
 • 10272671_1012814118744671_820105931774469581_o.jpg
 • 10629437_637344469713421_6106098552061318469_o.jpg
 • 10688001_643210309126837_6288028441384331525_o.jpg
 • IMG_9758.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์