prev next

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

พิธีเปิด "ห้องปฏิบัต…

  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 พลเอก ปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ ผุ้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ตัวแทนปลัดกระท...

สมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สย…

  เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ สมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำร...

To celebrate 2015, Food T…

Food Tank has the honor of highlighting organizations across the globe that are working to fight food wast...

Riceberry Valley สร้างชุ…

โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์, มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย, ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ...

ผลิตภัณฑ์ข้าวของขวัญ 2558

      ข้าวโภชนาการสูงมีคุณค่า เหมาะสมมอบให้กับคนที่คุณรักและตัวท่านเอง"ข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีโภชนาการสูง อุดมด...

งานวิจัย


ธัญโอสถ

ข้าวกล้องผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานธัญโอสถ

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวคุณภาพฯ

พัฒนาพันธุ์ข้าว พัฒนาเทคโนโลยี  พัฒนานักวิจัย
 


ถาม-ตอบ โครงการข้าวไร์เบอร์รี่

รายละเอียดที่มีคนถามตอบบ่อยที่สุดในเว็บ