prev next

ผลิตภัณฑ์ธัญโอสถ

ข้าวกล้องผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานธัญโอสถ
อ่านรายละเอียดราคาและการสั่งซื้อ


Read more

การพัฒนาพันธุ์ข้าวฯ

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวคุณภาพเพื่อการส่งออก
1. 
พัฒนาพันธุ์ข้าว  2. พัฒนาเทคโนโลยี  
3. พัฒนานักวิจัย

Read more
 


ถาม-ตอบ ข้าวไร์เบอร์รี่

รายละเอียดที่มีคนถามตอบบ่อยที่สุดในเว็บ
โดยเฉพาะเรื่องของพันธุ์ข้าว


Read more

 

 

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

รางวัล ASEAN Science and Technology Awards 2557

 รางวัล ASEAN Science and Technology Awards 2557

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าวยกย่องนักวิจัยไทยสร้างงานวิจัยเพื่อส่ว...

Read more

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 Thailand Research Expo 2014

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 Thailand Research Expo 2014

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)”  วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่าง...

Read more

International Workshop / Genetic Improvement to Reduce …

International Workshop / Genetic Improvement to Reduce Photooxidative Stress in Rice

การจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on  Genetic Improvement to Reduce Photooxidative Stress i...

Read more

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ข้าวไทยสู่สาก…

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3  “ข้าวไทยสู่สากล”

เมื่อวันที่ 11 - 12 กันยายน 2557 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร   โดย สำนักงานคณะกรรมการวิ...

Read more