รายงานข่าวจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่าด้วยเรื่องข้าว

 

รายงานข่าวจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่าด้วยเรื่องข้าว
ข้าวนั้นเป็นอาหารสำหรับประชากรจำนวนมากกว่าครึ่งโลก และประชากรโลกกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นและในไม่ช้าข้าวอาจไม่เพียงพอ นักวิจัยจึงพยายามอย่างหนักในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ :

พวกเขากำลังพยายามที่จะพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่ออนาคต โดย รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวได้ร่วมในรายงานข่าวเกี่ยวกับงานวิจัยข้าว และพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (สำหรับ ภาษาอังกฤษจะอัพเดดให้ชมอีกที :D#riceberry #ไรซ์เบอร์รี่

 

 

 

  ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม 

034 355 192

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ถนนมลัยแมน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
©2017 Rice Science Center & Rice Gene Discovery

Mobile Menu

Free Joomla! templates by AgeThemes